global dignity on twitter global dignity on facebook global dignity on youtube global dignity on flikr

Zasady godności

Pojęcie światowej godności jest zbudowane na pięciu podstawowych zasadach:

  1.  Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.

  2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa.

  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.

  4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.

  5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

Zostaw komentarz