global dignity on twitter global dignity on facebook global dignity on youtube global dignity on flikr

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza czuwa nad organizacją Światowych Dni Godności, opracowuje strategię działania, nadzoruje współpracę z partnerami i trzyma pieczę nad spójnością wizji, misji i celów organizacji.

W jej skład wchodzą:

JKW Książę Haakon Magnus Glücksburg, Profesor Pekka Himanen, pani Beatrix Morath i pan John Hope Bryant.

Zostaw komentarz