global dignity on twitter global dignity on facebook global dignity on youtube global dignity on flikr

Materiały dla nauczycieli

Niniejszy plan zajęć jest przygotowany z myślą o szkołach, ale może być z powodzeniem wykorzystany przy organizacji innych wydarzeń związanych z Dniem Godności. Istnieje wiele sposobów, w jakie można poprowadzić zajęcia. Proponujemy jedno z rozwiązań, które było już wielokrotnie z powodzeniem wcielane w życie.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo materiały przydatne przy przeprowadzaniu w szkołach i innych placówkach zajęć edukacyjnych na temat godności i jej związków z codziennym życiem.

Przeprowadzenie zajęć według scenariusza można zgłosić przy pomocy poniższego formularza (należy wypełniony plik przesłać wraz z ewentualnymi załącznikami na adres info@dziengodnosci.pl). W odpowiedzi otrzymaja Państwo imienny certyfikat potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

Zostaw komentarz