global dignity on twitter global dignity on facebook global dignity on youtube global dignity on flikr

Czym jest Światowy Dzień Godności?

Każdego roku Młodzi Światowi Liderzy (Young Global Leaders) oraz osoby pełniące odpowiedzialne funkcje społeczne, łączą siły z tysiącami ochotników z całego świata, aby organizować Dni Godności. Przesłanie kierują do młodzieży Bliskiego Wschodu, Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Ich celem jest zaszczepienie w świadomości młodych ludzi pozytywnego, wspólnotowego i ponadkulturowego poczucia wartości, mającego prowadzić ich w dorosłość.

13523_3720_mejpg

Dyskusja w klasie (zdjęcie: May-Tone Feten Høyheim)

Moderatorzy – osoby, które starają się żyć zgodnie z Zasadami Godności – co roku udają się do szkół,  żeby rozmawiać z uczniami właśnie o godności. Moderatorem może zostać zarówno hydraulik, bankier, jak i pracownik służby zdrowia; każdy kto pragnie, żeby dzieci wyrastały na dobrych i odpowiedzialnych ludzi, może stać się wzorem do naśladowania.

Zajęcia organizowane w ramach Dnia Godności trwają około dwóch godzin. Moderator zazwyczaj rozpoczyna spotkanie od podzielenia się osobistą historią dotyczącą godności. Następnie młodzi ludzie są proszeni o zdefiniowanie godności własnymi słowami. Po przedyskutowaniu Zasad Godności uczniowie opowiadają własne historie przed resztą klasy. Na koniec adresują do siebie listy – piszą w nich, co by chcieli osiągnąć dla siebie i dla innych przez działania wpierające godność. Wiadomość wraca do nich dokładnie w rok później.


 

Zostaw komentarz