global dignity on twitter global dignity on facebook global dignity on youtube global dignity on flikr

Światowy Dzień Godności 2016

Światowy Dzień Godności jest obchodzony w każdą trzecią środę października, począwszy od 2008 roku. Zachęcamy do organizowania Dni Godności w dowolnym czasie w ciągu roku, niemniej Światowy Dzień Godności (Global Dignity Day) odgrywa tu główną rolę.

17222_1160jpg

Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Nie ma jednego „właściwego” sposobu, w jakim Światowy Dzień Godności powinien być obchodzony – każdy kraj, szkoła czy klasa ma swoje sposoby na przeprowadzanie rozmów o godności. Niemniej opracowaliśmy materiały pomocnicze, które mogą pomóc organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia w ułożeniu planu zajęć i zrozumieniu idei Światowego Dnia Godności.

Zachęcamy uczestników Światowego Dnia Godności do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami. Przesyłajcie nam swoje opisane historie, zdjęcia i nakręcone filmy pod adresem: info@dziengodnosci.pl   albo po prostu opublikujcie je w sieci i wyślijcie nam linka!

Oprócz tego prosimy organizatorów, wolontariuszy i uczniów, żeby podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami w ankiecie, którą przygotowaliśmy.


 

Zostaw komentarz